Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje w tej przychodni świadczenia w zakresie gastroenterologii oraz endoskopii. Środki przeznaczone w roku 2016 na ten cel to 69 288 zł. Placówka oferuje także świadczenia dla osób posiadających prywatne ubezpieczenie Lux Med. 

W przychodni działają poradnie gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej, neurologii, endokrynologii, neurochirurgii, ortopedii, rehabilitacji, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dietetyki. Działa tutaj także poradnia medycyny pracy i punkt pobrań Vitalabo. Od 10 marca 2016 będą wykonywane badania USG jamy brzusznej.

Centrum Zdrowia na Skarpie działa przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3. Jest prowadzone przez spółkę z o.o. 

 
Odpowiedzialność podmiotu leczniczego a formy współpracy z personelem medycznym - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza