Na potrzebę realizacji projektu wskazują najgorsza dostępność do usług onkologicznych w kraju oraz cała diagnoza.

Projekt najpierw został wpisany do Strategii Promocji Ochrony Zdrowia. Następnie w styczniu 2016 budowa radioterapii i zakup akceleratorów zostały wpisane do mapy potrzeb, ponieważ to minister zdrowia koordynuje wszystkie inwestycje w ochronie zdrowia.

 - Zarząd województwa nie czekając na dalsze procedowanie podjął uchwałę w sprawie wykonania dokumentacji i polecił zarządowi spółki jej przygotowanie. Rozpoczęły się przetargi i prace nad dokumentacją. Wiemy, że jest już ona zakończona – wyjaśniła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Następnie zarząd województwa podjął decyzję o zakontraktowaniu tej inwestycji częściowo w ramach RPO w trybie pozakonkursowym. 

 
 

- Wszystko to po to, żeby przyśpieszyć – tłumaczy E.Polak.  Projekt otrzymał także pozytywną opinię wojewody. 5 października 2016 Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia przyjął lubuski plan działań na rok 2016, który zawiera założenia projektu budowy Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp.  

- Teraz wracamy więc do działań, do naszego Regionalnego Programu. Na początku listopada 2016 odbędzie się komitet monitorujący. Po przyjęciu przez komitet trybu pozakonkursowego i zatwierdzonego przez ministerstwo zdrowia planu działań, następnego dnia możemy podpisać umowę. Czyli na początku listopada 2016 będzie już podpisana umowa, zwłaszcza, że nie straciliśmy tego czasu – wyjaśniła marszałek E.Polak. – Mogliśmy dopiero teraz zlecać przygotowanie dokumentacji, ale podjęliśmy to ryzyko, jak widać słusznie – dodała.

Marszałek zaprezentowała także plan finansowy projektu. Cała inwestycja ma kosztować 65 mln zł, wydatki kwalifikowane - 30 mln zł. Część infrastrukturalna będzie wykonana w ramach RPO Lubuskie-2020. Jej koszt szacowany jest na 21 mln zł.

 - O kwotę 35 mln będziemy się ubiegać  z ministerstwa zdrowia. To będą środki na akceleratory, tomograf i pozostały sprzęt, który jest potrzebny do uruchomienia radioterapii. W ramach radioterapii powstaną również przychodnie: onkologiczna, hematologiczna, psychologiczna – te, które są niezbędne w takim obiekcie – wyjaśniła marszałek.

Zarząd województwa już w tegorocznym budżecie zabezpieczył 4 mln zł na rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu. Taka sama kwota znajdzie się także w budżecie na rok 2017. Po stronie szpitala zostaje tylko milion złotych.

O postępach prac związanych z inwestycją mówił w poniedziałek 17 października 2016 prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Jerzy Ostrouch.
 - Chcę poinformować, że w ostatni piątek (14 października 2016) został złożony formalny wniosek o pozwolenie na budowę. To kończy pierwszy, podstawowy etap. Mamy dokumentację, złożyliśmy wniosek do urzędu miasta o zezwolenie na rozpoczęcie inwestycji. W tej chwili pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji, na wyłonienie wykonawcy. W moim przekonaniu, jeśli wszystko ułoży się w sposób prawidłowy, taki jak byśmy jako zarząd chcieli, to przełom grudnia 2016 i stycznia 2017 roku będzie momentem w którym rozpoczniemy fizycznie inwestycję – wyjaśnił.

Istotą projektu jest utworzenie specjalistycznego, ponadregionalnego Ośrodka Radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp z o.o. W Ośrodku planuje się poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego, zakład radioterapii z dwoma akceleratorami, oddział radioterapii na 25 łóżek, hostel na 26 łóżek. 

Ośrodek Radioterapii będzie połączony z pozostałymi, już funkcjonującymi komórkami organizacyjnymi szpitala, udzielającymi świadczeń medycznych w zakresie leczenia onkologicznego. Według modelu optymalizacyjnego opracowanego w mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa lubuskiego, do 2025 roku w Gorzowie Wlkp. powinien powstać nowy podmiot wyposażony w 2 przyspieszacze liniowe. Całość nakładów na inwestycję planowana jest na kwotę około 66 mln zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków RPO Lubuskie 2020, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024 oraz ze środków własnych. Wkład własny Spółki będzie wynosił około 10-12 mln zł.

 

Źródło: www.lubuskie.pl