W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. powstał nowy blok operacyjny. Inwestycja kosztowała ponad 9 mln zł. Dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 85 procent (prawie 7,3 mln zł). Pozostałe środki stanowiły wkład własny szpitala.

Rozbudowa bloku operacyjnego była jedną ze sztandarowych inwestycji gorzowskiego szpitala. Wpisana została w strategię rozwoju placówki na lata 2014-2020. Jej „motorem” było stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne lecznictwo zabiegowe i postęp w medycynie.

Nowy blok ma 1100 metrów sześciennych. Podczas jego budowy zastosowano nowoczesne technologie. Oddzielono newralgiczne ciągi komunikacyjne: ruch pacjentów, personelu, materiałów czystych, pooperacyjnych i odpadów medycznych. Takie rozwiązania to jeden z warunków zachowania wysokiego poziomu sanitarnego i zmniejszenia ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych. Poza tym blok operacyjny został wyposażony w zintegrowany system zarządzania salą operacyjną oraz myjnie, szafy, zegary, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, a także negatoskopy analogowo-cyfrowe.

Nowością na bloku jest możliwość archiwizacji działań zespołów operacyjnych i zastosowania telemedycyny. Podczas sympozjów i konferencji wszystkie czynności lekarzy, anestezjologów i instrumentariuszek za sprawą systemu kamer, monitorów, głośników, mikrofonów i rzutników będzie można obserwować w salach dydaktycznych znajdujących się na terenie szpitala i poza nim. Ponadto, zmodernizowany i przebudowany blok będzie stanowić bazę dydaktyczną dla studentów kierunków medycznych (w tym tego utworzonego w strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego). To znaczy, że po ukończeniu studiów absolwenci medycyny mogą kontynuować specjalizację między innymi w strukturach gorzowskiego szpitala. Sale operacyjne wyposażone w kamery dają możliwość rozpoczęcia szkoleń rezydentów, lekarzy specjalistów i studentów kierunków medycznych na najwyższym europejskim poziomie. Projekt ma powstrzymać odpływ najzdolniejszych uczniów do województw ościennych.

Nowy blok operacyjny w przyszłości stworzy możliwość rozbudowy i przeniesienia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, modernizacji i powiększenia centralnej sterylizatorni, a także utworzenia nowej powiększonej izby przyjęć.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 24 listopada 2015 r.