Według opinii związków zawodowych działających przy szpitalu, które prowadziły w tej sprawie protest, wartość kontraktu jest zbyt niska. 

- Szpital miał bardzo dużo nadwykonań. Wykonanie za rok 2016 różni się od planu ze stycznia 2016 roku. Natomiast nowy kontrakt został podpisany na poziomie ze stycznia 2016 roku. Tak stało się również we wszystkich innych szpitalach wojewódzkich – wyjaśnia marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. 

Wysokość kontraktu szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia jest ważna nie tylko w kontekście działalności bieżącej szpitala, ale także jego rozwoju.

 - Szpital czeka duża inwestycja, jaką jest budowa ośrodka radioterapii, która już została zakontraktowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na kwotę 22 mln zł. Sprzęt wysokospecjalistyczny planujemy zakupić w ramach rządowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi. Część środków przeznaczy na te zadania samorząd województwa – 8 mln zł łącznie. Po stronie szpitala kwota jest niewielka, ale jednostka potrzebuje środków na poprawę warunków hospitalizacji i na realizację innych, mniejszych inwestycji. Myślę, że warto walczyć o nowy – większy kontrakt, bo szpital ma potencjał – podkreślała marszałek Polak.

 Szpital wykonał w 2016 dużo więcej świadczeń niż zaplanowano w ramach kontraktu. Jego wartość wynosiła 171 mln zł, a nadywkonania wyniosły ponad 18 mln. Częściowo zostały zapłacone. 

- Jestem przekonana, że w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku jest szansa na odzyskanie wszystkich środków za nadwykonania – wyjaśniła Elżbieta. Polak.

Szpital w Gorzowie prowadzi prawie 30 oddziałów szpitalnych, w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Dekerta i Walczaka. Placówka prowadzi także stację dializ, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny. Posiada szpitalny oddział ratunkowy z pododdziałem ratunkowym dla dzieci.


Źródło: www.lubuskie.pl