Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od lipca 2016 roku każda inwestycja, której wartość przekracza 3 mln zł, musi uzyskać ocenę wojewody, który swą decyzję podejmuję w oparciu o opinię oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Z wcześniej opublikowanych przez ministra zdrowa map potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa lubuskiego wynika, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości akceleratorów w tym regionie. Zgodnie z wynikami modelu optymalizacyjnego w Gorzowie powinien powstać ośrodek radioterapii wyposażony w dwa przyspieszacze liniowe. 

- Mamy tutaj najgorszą dostępność do leczenia onkologicznego. Jestem więc spokojna o finansowanie tych urządzeń – mówiła 8 sierpnia 2016 roku w Gorzowie Wlkp. marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. To właśnie wtedy podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji w wysokości 4 mln zł. 

 

 

To jedna z najważniejszych inwestycji na północy regionu. Pieniądze na jej realizację samorząd województwa chce pozyskać z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz RPO Lubuskie 2020.

- Natomiast koszt rozbudowy, chodzi o część infrastrukturalną, sfinansowany zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie wyniesie około 25 mln zł. Wkład własny częściowo w kwocie około 5 mln zł pokryje również szpitalna spółka w Gorzowie – wyjaśniła Elżbieta Polak.  Marszałek podkreśla także, że rozwój usług onkologicznych będzie także dużym zastrzykiem finansowym dla szpitala.

22 sierpnia 2016 wojewoda podjął lubuski również pozytywną decyzję w sprawie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze. To obok gorzowskiej radioterapii druga najważniejsza dla samorządu lubuskiego inwestycja w ochronie zdrowia.

 


Źródło: www.lubuskie.pl