Opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, a przyjęte przez Komisję Europejską Mapy Potrzeb Zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych i chorób kardiologicznych potwierdzają potrzebę budowy ośrodka radioterapii w Gorzowie. 

- Mamy na mapie potrzeb 2 akceleratory, więc jest pewność, że trafią do Gorzowa. Mamy tutaj najgorszą dostępność do leczenia onkologicznego. Jestem więc spokojna o finansowanie tych urządzeń – powiedziała na konferencji prasowej w gorzowskim szpitalu marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych. 

- Pieniądze chcemy pozyskać z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Natomiast rozbudowa – myślę tutaj o tej części infrastrukturalnej, sfinansowana zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, będzie to kwota około 25 mln. Wkład własny częściowo w kwocie około5 mln zł pokryje również szpitalna spółka w Gorzowie – wyjaśniła E. Polak.  Marszałek podkreśla także, że rozwój usług onkologicznych będzie także dużym zastrzykiem finansowym dla szpitala.

Drugim bardzo ważnym zadaniem, które realizowane będzie w gorzowskim szpitalu to budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Utworzenie bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w północnej części województwa było jednym z priorytetów Zarządu Województwa Lubuskiego i znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych regionu, między innymi. w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 a także w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

Starania zarządu województwa lubuskiego o inwestycję trwały od 2008 roku. Samorząd województwa od początku deklarował chęć zabezpieczenia gruntów pod bazę i wsparcie finansowe inwestycji. Decyzja o utworzeniu bazy w Gorzowie Wlkp. zapadła w 2015 roku. Województwo Lubuskie podjęło decyzję o współfinansowaniu budowy bazy (z budżetu Województwa przeznaczono na ten cel 2,5 mln zł). 16 listopada 2015 roku marszałek Polak podpisała umowę pomiędzy Województwem Lubuskim i Miastem Gorzów Wlkp. a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym SP ZOZ. 

Kwestię zakupu śmigłowca zabezpieczyło Ministerstwo Zdrowia – w ramach projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2014. Baza HEMS w północnej części województwa lubuskiego dysponować będzie specjalistycznym śmigłowcem wartym 28 mln, a Lotnicze Pogotowie zabezpiecza funkcjonowanie bazy – roczny koszt około 3 mln zł. Działka, na której stanie baza jest obecnie nieodpłatnie użyczona przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., jednak docelowo ma zostać przekazana na własność Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. 

Utworzenie nowych baz pozwoli na poszerzenie zasięgu działania SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i udzielaniu pomocy na większym obszarze Polski. Dzięki tej inwestycji podniesie się standard Szpitala w Gorzowie Wlkp. Ale przede wszystkim wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego.

 

Źródło: www.lubuskie.pl