Szpital w Gorzowie Wlkp. będzie realizował inwestycję, która wpisana została do kontraktu terytorialnego jako inwestycja kluczowa. Może być ona realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak będzie to uzależnione od tzw. mapowania województwa.

Istnieje możliwość, aby samorząd województwa sam wykonał takie mapowanie w ramach pilotażu, co może zdecydowanie przyspieszyć realizację projektu.- Chcemy, by chorzy na nowotwory pacjenci z północy województwa lubuskiego mieli możliwość kompleksowej opieki na oddziałach ze specjalistycznym sprzętem - mówił Piotr Dębicki, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. W planach zarząd szpitala ma między innymi rozbudowę bloku operacyjnego. Zaprojektowanie, montaż i wyposażenie trzech sal operacyjnych zakłada projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodatkowe sale pozwolą na prowadzenie prac modernizacyjnych na tych już istniejących.Szpital planuje także zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych". W ramach projektu do lecznicy ma trafić gamma kamera SPECT-CT i gamma kamera o małym polu widzenia.Zmieni się także oblicze wizualne lecznicy. Stare, wysłużone windy, zastąpią nowe. Szpital z własnych środków pokryje koszty wymiany sześciu urządzeń dźwigowych.  Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę obecnych pomieszczeń i rozbudowę oddziału hematologii i chorób rozrostowych układu krwiotwórczego o pododdział leczenia ostrych białaczek i część laboratoryjną. Oddział po rozbudowie będzie posiadał 40 łóżek. Inwestycja obejmie też 30-łóżkowy oddział onkologii klinicznej, Centralną Pracownię Leku Cytotoksycznego, pododdziały chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej dla oddziału hematologii i chorób rozrostowych układu krwiotwórczego oraz oddziału onkologii klinicznej łącznie na 25 stanowisk, zespół poradni onkologicznych, oddział chirurgii onkologicznej, oddział radioterapii, pomieszczenia administracyjne dla rejestru nowotworów oraz profilaktyki nowotworów, 35-łóżkowy oddział reumatologii i chorób płuc, a także poradnię pulmonologiczną i reumatologiczną. W ramach inwestycji planowana jest także przebudowa obecnych pomieszczeń i rozbudowa oddziału dziecięcego z pododdziałem neurologii dziecięcej. Oddział po rozbudowie będzie posiadał 56 łóżek.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 20 lutego 2015 r.