Środki te będą przeznaczone na zakup akceleratorów do ośrodka, cały koszt inwestycji wynosi 20 mln zł.

Budowa Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp. to jedna z priorytetowych inwestycji w ochronie zdrowia w Lubuskiem. Zarząd województwa lubuskiego w 2016 roku zdecydował o dofinansowaniu jego budowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Szpital dostał na ten cel 21,6 mln zł.
– Oprócz tego szpital dostał też środki z budżetu województwa. Przeznaczyliśmy na tzw. wkład własny 8 mln zł. Brakowało jednak źródła finansowania zakupu wyposażenia, w tym najważniejszych urządzeń: akceleratorów – wyjaśnia Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Szpital liczył na to, że o środki na akceleratory będzie się ubiegał z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jednak Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w 2017 roku konkurs  jedynie na wymianę starych (ponad 10-letnich) urządzeń w istniejących już ośrodkach radioterapii w Polsce.

 [-DOKUMENT_HTML-]

– Pojawiła się możliwość uzyskania wsparcia ze środków centralnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wymagało to jednak uzyskania zgody Komitetu Sterującego, którego jestem członkiem. Komitet przyjął zmiany w planie działań. Oznacza to, że Szpital w Gorzowie dostanie 17 mln zł na zakup akceleratorów – dodaje marszałek Polak.

Całkowity koszt utworzenia Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp. to 65,9 mln zł.

W ramach ośrodka powstaną poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego (radioterapeutyczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologiczna, psychoonkologii/leczenia bólu), oddział radioterapii na 25 łóżek oraz hostel na 26 łóżek. Akceleratory (przyspieszacze liniowe) służą do naświetlań pacjentów z nowotworem.

Szpital mógł się ubiegać o środki w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ponieważ wykazał swój ponadregionalny charakter. Nawiązał współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie kształcenia studentów. Już w 2015 roku lecznica podpisała z uczelnią umowę.

Obecnie formalnie dwa oddziały mają szansę stać się oddziałami klinicznymi. Prezes szpitala zawarł umowę z UZ na kształcenie studentów na oddziale hematologii i w Zakładzie Medycyny Nuklearnej. Wniosek o nadanie tym oddziałom statutu „klinicznego” został złożony do NFZ oraz do wojewody lubuskiego.

Źródło: www.lubuskie.pl