Ośrodek będzie się składał z poradni specjalistycznych oferujących leczenie onkologiczne (radioterapeutyczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologiczna, psychoonkologii, leczenia bólu), zakładu radioterapii z dwoma akceleratorami, oddziału radioterapii na 25 łóżek oraz hostelu na 26 łóżek.

Całkowity koszt finansowy inwestycji jest szacowany na 65,9 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO-Lubuskie 2020 wyniesie 21,6 mln zł.

Zabezpieczenie wkładu własnego przez samorząd województwa lubuskiego, który będzie przeznaczony na roboty budowlano-montażowe oraz zakup i montaż sprzętu medycznego, wyniesie 8 mln zł.

Zakup sprzętu zostanie także sfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych lub ze środków własnych szpitala. Jego koszt wyniesie 35 mln zł.

Ośrodek radioterapii zostanie wyposażony w sprzęt, na który będą się składać: 2 akcelaratory,  tomograf z opcją wirtualnej symulacji, systemy planowania leczenia, wyposażenie dozymetryczne,  wyposażenie modelarni oraz usztywnienia.

Realizacja inwestycji potrwa do listopada 2018 roku.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]