Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Alstal Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k. z Jacewa koło Inowrocławia, która zadeklarowała wybudowanie ośrodka radioterapii za kwotę niespełna 31 mln złotych.

Projekt dotyczy utworzenia specjalistycznego, ponadregionalnego ośrodka radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp z o.o. W ośrodku powstaną poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego, zakład radioterapii z dwoma akceleratorami, oddział radioterapii na 25 łóżek oraz hostel na 26 łóżek. 

Ośrodek radioterapii będzie połączony z pozostałymi, już funkcjonującymi komórkami organizacyjnymi szpitala, udzielającymi świadczeń medycznych w zakresie leczenia onkologicznego. 

Według modelu optymalizacyjnego opracowanego w mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa lubuskiego, do 2025 roku w Gorzowie Wlkp. powinien powstać nowy podmiot wyposażony w 2 przyspieszacze liniowe. 

Całe nakłady na inwestycję będą mieć wartość około 66 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 21 mln zł. Oprócz tego sfinansowana zostanie z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024 oraz ze środków własnych. Wkład własny spółki będzie wynosił ok. 10.000.000–12.000.000 zł.

Realizacja inwestycji potrwa do listopada 2018 roku. 


Źródło: www.lubuskie.pl

Czytaj:  Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>