W ciągu dwóch lat, w budowanym od 2010 roku obiekcie poprawione mają być błędy konstrukcyjne, ma on być wyposażony w infrastrukturę techniczną, powstanie też blok operacyjny. Na pierwszy etap prac są zabezpieczone pieniądze – około 34 mln zł.

Prace przy rozbudowie gnieźnieńskiej placówki rozpoczęły się w 2010 roku. Budowa miała zakończyć się z końcem października 2011 roku. Głównym źródłem finansowania miały być środki z budżetu UE. W sierpniu 2011 roku dyrektor ZOZ odstąpił od umowy na wykonanie rozbudowy w związku z odbiegającym od założonego harmonogramem zaawansowaniem prac. Do kasy wielkopolskiego samorządu wróciła unijna dotacja. Rozbudowa szpitala, która pochłonęła około 8 mln zł została wstrzymana. Rozważana była nawet rozbiórka budowanego obiektu. Ostatecznie podjęto decyzję o kontynuacji prac.

Jak powiedział w środę 12 października 2016 w Poznaniu na konferencji prasowej dyrektor szpitala w Gnieźnie Krzysztof Bestwina, gotowy jest projekt naprawczy i rozbudowy obiektu, opracowany przez jedną z pracowni architektonicznych z Poznania.
- Podejmujemy właśnie decyzję w sprawie przetargów na wybór inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował proces inwestycyjny i na wybór wykonawcy. Chcemy jeszcze w tym roku zawrzeć umowę z firmą budowlaną - powiedział.

 

Jak dodał, pierwszy etap prac budowlanych może się rozpocząć pod koniec 2016 lub na początku 2017 roku. Prace są zaplanowane na dwa lata i na około34 mln zł; środki pochodzą przede wszystkim z budżetu powiatu gnieźnieńskiego.
- W ramach pierwszego etapu, obiekt zostanie naprawiony - jest on zepsuty konstrukcyjnie, będzie zamknięty, wykończony z zewnątrz, zyska całą infrastrukturę techniczną, powstanie też blok operacyjny – powiedział.

Drugi etap, który pozwoli na zakończenie inwestycji, pochłonie według dyrektora placówki, kolejne 30 mln zł. Na razie nie wiadomo skąd będzie można pozyskać takie pieniądze. - Naszym marzeniem byłoby zakończenie całej inwestycji pod koniec 2020 roku – powiedział Bestwina.

W środę 12 października 2016 w Poznaniu wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podpisała ze starostą gnieźnieńskim Beatą Tarczyńską umowę na dofinansowanie ze środków budżetu państwa między innymi zakupu sprzętu medycznego dla gnieźnieńskiego szpitala. Wartość dotacji sięga 5 mln zł. Dzięki tym środkom sfinansowana zostanie też część dokumentacji projektowej rozbudowy szpitala.

- Dotację wykorzystamy przede wszystkim na potrzeby oddziału intensywnej terapii, kupione będą łóżka i aparatura medyczna, planujemy też kupić kilka aparatów USG – cała lista obejmuje około 80 sztuk sprzętu. Nowe urządzenia będą kupowane na tej zasadzie, że kiedy będziemy mieli nowy budynek, firma będzie musiała je przenieść do nowych pomieszczeń. Za te pieniądze wykonana zostanie ponadto adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału intensywnej terapii, oraz sfinansowana część dokumentacji projektowej – powiedział dyrektor szpitala.

Starosta Beata Tarczyńska poinformowała w środę, że w budżecie powiatu na rozbudowę szpitala przeznaczonych zostało ponad 30 mln zł.
- Część już została wydana, w dyspozycji mamy jeszcze 27 mln zł. Dokończenie rozbudowy szpitala to dla powiatu gnieźnieńskiego wyjątkowo ważna sprawa – powiedziała.

Szpital obsługuje ponad 144 tysiące mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, oraz pacjentów z całego regionu. (pap)