GIS ostrzega również przed indywidualnym przeprowadzaniem zabiegów wybielania zębów preparatami zawierającymi powyżej 0.1 procent (do 6 procent) nadtlenku wodoru.

Wyroby przeznaczone do wybielania zębów zawierające w swoim składzie od 0.1 procent do  6 procent nadtlenku wodoru nie powinny być sprzedawane w ogólnodostępny dla konsumentów sposób.

Jak wyjaśnia w komunikacie Główny Inspektor Sanitarny, wyroby przeznaczone do wybielania zębów są produktami kosmetycznymi, w stosunku do których obowiązują przepisy rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Substancją czynną stosowaną w tych wyrobach jest nadtlenek wodoru lub związki go uwalniające, a rozporządzenie wprowadza ograniczenia odnośnie stosowania tych substancji w wyrobach do wybielania zębów.
Nadtlenek wodoru i związki go uwalniające ujęte są w lp. 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia nr 1223/2009 – stanowiącego listę substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, co oznacza, że ww. substancje mogą być stosowane w kosmetykach jedynie z zachowaniem określonych wymagań.

Wyroby do wybielania zębów podzielono na dwie grupy. Produkty zawierające do 0.1 procent nadtlenku wodoru – dostępne dla konsumentów bez ograniczeń i wymagające specjalnego znakowania. Druga grupa produktów obejmuje wyroby o stężeniu nadtlenku wodoru 0.1-6 procent.

Dla tej grupy, mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów przyjęto ograniczenia wiekowe odnośnie stosowania takich wyrobów – nie można ich stosować u osób w wieku poniżej 18 lat oraz ograniczenia w dostępności dla konsumentów – wyroby mogą być sprzedawane wyłącznie lekarzom dentystom.

W każdym cyklu wybielania pierwsze zastosowanie ma zostać przeprowadzane przez lekarza dentystę i następnie kosmetyk będzie mógł zostać przekazany konsumentowi do dalszego stosowania. Wprowadzono również specjalne wymagania w zakresie znakowania zawierające między innymi te ostrzeżenia.

Główny Inspektor Sanitarny stwierdza zatem, że zarówno sprzedaż wyrobów do wybielania zębów, zwierających w swoim składzie ponad 6 procent nadtlenku wodoru, jak i sprzedaż wyrobów do wybielania zębów, zwierających w swoim składzie nadtlenek wodoru w ilościach 0.1-6 procent w sposób niezgodny z ograniczeniami stanowią naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie produktów kosmetycznych.

Zabiegi wybielania zębów powinny być dokonywane po konsultacji z lekarzem stomatologiem, który po dokonaniu oceny stanu zębów oraz jamy ustnej przeprowadzi pierwszy zabieg, a następnie ewentualnie do dalszego stosowania preparat będzie mógł być przekazany/sprzedany konsumentowi.
 

Oprac. Magdalena Okoniewska