Dzierżawca został wyłoniony w drugim przetargu. Do pierwszego nikt się nie zgłosił. W drugim za najkorzystniejszą uznano ofertę Polskiej Grupy Medycznej. Firma zaoferowała czynsz za dzierżawę nieruchomości placówki w wysokości 75 tys. zł netto miesięcznie. Zadeklarowła, że przez sześć lat zainwestuje w szpital ponad 5 mln zł.

Polska Grupa Medyczna jest dobrze znana mieszkańcom Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Od ponad 10 lat prowadzi w szpitalu przy ul. Mickiewicza w Częstochowie Regionalne Centrum Chorób Serca i Naczyń im. Polonii Świata. Podobne oddziały prowadzone są m. in. w Chorzowie, Kluczborku i Sosnowcu.

Podczas spotkania z władzami powiatu nowi dzierżawcy szpitala zadeklarowali chęć spotkania z personelem placówki. Do takich rozmów może dojść jeszcze w lipcu. Dzierżawca obiecał, że po przejęciu szpitala przez spółkę dotychczasowi pracownicy będą w nim nadal zatrudnieni. To ważna deklaracja dla personelu szpitala, którego przedstawiciele wielokrotnie wyrażali obawy związane z możliwością zwolnień.

Pod koniec 2008 r. rada powiatu zdecydowała o wydzierżawieniu szpitala w Blachowni prywatnej firmie; nastąpiło to w maju 2009 roku. W listopadzie 2012 r. zarząd powiatu wypowiedział umowę dotychczasowemu dzierżawcy. Okres wypowiedzenia upływa w listopadzie tego roku.

Zgodnie z podpisaną umową przejęcie szpitala w Blachowni przez Polską Grupę Medyczną ma nastąpić w grudniu 2013 roku. Do tego czasu szpital prowadzony będzie przez dotychczasowego dzierżawcę. Polska Grupa Medyczna ma dzierżawić szpital w Blachowni przez 25 lat.