Grupa padłych dzików została znaleziona na terenie gminy Gródek (powiat białostocki), w odległości około 1,5 km od miejscowości Skroblaki i około 3,5 km od miejsca znalezienia zwłok dzików stanowiących 7. przypadek ASF a także około 7,5 km od granicy polsko-białoruskiej.

Od wszystkich padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Badania wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki z dnia 17 lipca 2014) potwierdziły obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w badanych próbkach.

Główny Lekarz Weterynarii podkreśla w komunikacie, że podobnie jak w poprzednich przypadkach ASF u dzików na terytorium Polski, 9. przypadek zlokalizowany jest w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Pierwszy przypadek ASF w Polsce wykryto w połowie lutego 2014 w gminie Szudziałowo.