Skontrolowane zostaną przychodnie i poradnie lekarskie (publiczne i niepubliczne) funkcjonujące w strukturach podmiotów wykonujących działalność lecznicą, zgodnie z ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku. 

Kontrola będzie dotyczyła przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją pacjentów. Szczególną uwagę GIODO zwróci na problem konieczności podawania przez pacjentów, w obecności innych osób, danych osobowych wymaganych podczas rejestracji w placówkach służby zdrowia oraz na zastosowane środki techniczne i organizacyjne w celu ich zabezpieczenia.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaplanował kontrole w tym sektorze ze względu na coraz częściej pojawiające się zagrożenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w sygnalizowanych obszarach, w tym liczne sygnały pochodzące osób korzystających z usług takich podmiotów.

Dlatego zarówno w planie kontroli przeprowadzanych przez inspektorów GIODO, jak i w planie sprawdzeń, jakie na zlecenie Generalnego Inspektora wykonują administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) ujęto ten właśnie sektor. Dzięki temu możliwe będzie dokonanie oceny przetwarzania danych osobowych w większej liczbie placówek opieki zdrowotnej.

Źródło: www.giodo.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]