Decyzja ta dotyczyła dwóch serii produktu: numer serii: J01, data ważności: 12.2018, 1 butelka 100 ml oraz numer serii: K01, data ważności: 03.2019. 
Podmiotem odpowiedzialnym jest Sequoia sp. z o.o.

Obecnie decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z sentencji decyzji zostało wykreślone wyrażenie: „numer serii: K01, data ważności: 03.2019”.

W toku postępowania w związku z decyzją z 29 kwietnia 2016 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotarły wyniki badań dla serii K01, data ważności 03.2019 produktu Pediprofen, które potwierdziły zgodność tej serii produktu ze specyfikacją wytwórcy. 

Następnie Główny Inspektor Farmaceutyczny zlecił pobranie serii K01, data ważności 03.2019 do Narodowego Instytutu Leków w celu wykonania badań jakościowych. Protokół z tych badań wpłynął do GIF-u 6 grudnia 2016 roku. Zawierał on orzeczenie, że badana seria produktu Pediprofen spełnia wymagania specyfikacji wytwórcy i nie zagraża bezpieczeństwu stosowania.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Źródło: www.gif.gov.pl

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>