Decyzja zapadła w związku z zakończeniem oceny leku w trybie pilnym oraz zawarciem przez Grupę Koordynacyjną ds. Procedur Wzajemnego Uznania i Zdecentralizowanej porozumienia w sprawie zalecenia zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku Numeta z powodu ryzyka wystąpienia hipermagnezemii (wysoki poziom magnezu we krwi).

Źródło: http://gif.gov.pl/?aid=205gif.gov.pl/