Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 0100816 i dacie ważności: 08.2020.

Podmiotem odpowiedzialny w kraju eksportu jest Pro.Med. CS Praha a.s. Republika czeska, importer równoległy to Laboratorium Galenowe Olsztyn sp. z o.o.

13 kwietnia 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek importera równoległego o wycofaniu z obrotu podanej serii produktu Prokit. Została ona podjęta z uwagi na błędne zapakowanie produktu w opakowania zewnętrzne, część produktu Prokit o numerze serii 0100816 może być zapakowana w kartoniki jednostkowe oznakowane jako Prokit, 40 tabletek powlekanych. Seria ta powinna być natomiast zapakowana w kartoniki jednostkowe oznakowane jako Prokit 100 tabletek powlekanych.

Źródło:www.gif.gov.pl