Wycofana została seria produktu o numerze 01082014 i dacie ważności: 08.2016.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Laboratorium Wytwórczo-Farmaceutyczne „Eljot”.

21 stycznia 2016 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół nr NI-1745-15 z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków, z którego wynikało, że badana próbka podanego produktu leczniczego nie odpowiada wymaganiom specyfikacji z uwagi na stwierdzoną niezgodność w zakresie parametru - czas rozpadu tabletek. 

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.