Podmiotem odpowiedzialnym jest Zentiva k.s., Republika Czeska.

27 października 2016 do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół nr NI-1730-16 z badań wykonanych w Narodowym Instytucie Leków. Orzeczenie w tym protokole stanowi, że w badanej próbce stwierdzono niezgodność produktu znajdującego się w opakowaniu bezpośrednim (Cinie 50) z informacja deklarowana na opakowaniu zewnętrznym (Cinie 100).

Mając to na uwadze, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Źródło: www.gif.gov.pl