Decyzja dotyczy tabletek o numerze serii: 30417 i dacie ważności: 04.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

5 lipca 2017 do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja dotycząca decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanej serii produktu Alka-Prim. Jej przyczyną było zniekształcenie opakowania bezpośredniego, będące wynikiem wewnętrznej reakcji substancji pomocniczej z wodą zawartą w produkcie.

 

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]