Decyzja dotyczy produktu numerach serii:
numer serii: B33N0916, data ważności: 30.09.2018
numer serii: B34N0916, data ważności: 30.09.2018

Podmiotem odpowiedzialnym w kraju eksportu jest Egis Gyogyszergyar Zrt., Węgry, importer równoległy to IVA Pharm sp. z o.o.

1 sierpnia 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja dotycząca decyzji własnej importera równoległego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Afobam 0,25 mg.

Przyczyną tej decyzji było stwierdzenie błędnego zapisu na opakowaniu zewnętrznym, informującego, że skład tabletki zawiera 0,5 mg alprazolamu zamiast 0,25 mg.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]