Decyzja dotyczy serii surowca Gliceryna o numerze 01AF0117 i dacie ważności: 09.2019 oraz serii surowca Wazelina biała o numerze: 01AF0117 i dacie ważności: 01.2020.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o.

11 września 2017 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja podmiotu odpowiedzialnego o podjęciu decyzji własnej o wycofaniu z obrotu podanych serii surowców farmaceutycznych.

Przyczyną tej decyzji był wynik postępowania reklamacyjnego, w toku którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują się opakowania surowca Gliceryna seria 01AF0117 oznakowane etykietką surowca Wazelina biała seria 01AF0117.

 

Źródło: www.gif.gov.pl