Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 1031016 i dacie ważności: 10.2018.

Podmiotem odpowiedzialnym są Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

27 października 2017 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Orzeczenie w tym protokole stanowi, że podana seria produktu leczniczego nie spełnia wymagań specyfikacji jakościowej w deklarowanym okresie ważności pod względem zawartości zanieczyszczeń widocznych okiem nieuzbrojonym.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]