Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 17F17G72 i dacie ważności: 05.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Baxter Polska Sp. z o.o.

27 października 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja w systemie Rapid Alert z organu kompetentnego w Irlandii, o potencjalnym braku szczelności worka podanego produktu leczniczego z powodu wady zawodu.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

 

Źródło: www.gif.gov.pl