Podmiotem odpowiedzialnym jest Laboratorium Wytwórczo-Farmaceutyczne „Eljot”.

Melatonina jest stosowana jako środek pomocniczy w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych.

15 maja 2015 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanej serii produktu leczniczego. Decyzja została podjęta w związku z przekroczeniem limitu specyfikacji stwierdzonym w badaniach stabilności, w zakresie parametru czas rozpadu tabletek. 

Mając to na uwadze, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.