Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: LBO036053 i dacie ważności: 30.04.2017.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Baxalta Poland sp. z o.o, (obecnie Shire Polska sp. z o.o.).

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja od podmiotu odpowiedzialnego o decyzji własnej wytwórcy o wycofaniu z obrotu podanej serii produktu Flexbumin 200g/l. Została ona podjęta w związku z brakiem spełnienia wymagań jakościowych w zakresie potencjalnego braku szczególności zamknięcia opakowania bezpośredniego.

 

 [-OFERTA_HTML-]