Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: J005, data ważności: 05.2017 oraz J011, data ważności: 11.2017.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Tactica Pharmaceuticals sp. z o.o. 

20 lutego 2017 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół nr NI-0672-16 z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków, którego orzeczenie stanowi, że badana próbki podanych serii produktów leczniczych Cetraxel nie spełniają wymagań specyfikacji obowiązującej do końca okresu ważności w zakresie parametru czystość chromatograficzna – zawartość pojedynczego, nieznanego zanieczyszczenia.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.


Źródło: www.gif.gov.pl
 

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>