Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 05CE0416 i dacie ważności: 10.2018.

Podmiotem odpowiedzialnym są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

7 września 2016 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanej serii produktu Biseptol. Decyzja została podjęta z uwagi na podejrzenie niespełnienia wymagań jakościowych w związku z widocznym zanieczyszczeniem w ampułce archiwalnej.

Mając to na uwadze, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.


Źródło: www.gif.gov.pl