Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 01AF1216 i dacie ważności: 12.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła decyzja podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu podanej serii produktu leczniczego Pulneo. Przyczyną decyzji było stwierdzenie niespełnienia wymagań jakościowych dla parametru „postać i właściwości”.


Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]