Wycofane zostały następujące serie:

Roztwór do testów punktowych 114 (Dąb szypułkowy), roztwór do skórnych prób punktowych, buteleczka po 3 ml

Numer serii: U3012606-PL, data ważności: 02.2017

Numer serii: U4013351-PL, data ważności: 02.2017

Podmiotem odpowiedzialnym jest Allergopharma GmbH&Co.KG, Niemcy.

30 września 2015 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu leczniczego z powodu niezgodności ze specyfikacją w zakresie zawartości azotu białkowego, stwierdzonej w trakcie przeprowadzanych w sposób ciągły badań stabilności.

Źródło praktycznej informacji na temat prawa farmaceutycznego oraz wynikających z niego obowiązków właścicieli aptek stanowi produkt LEX Apteka. Udostępnia on również komentarze ekspertów, a także daje możliwość zadawania pytań.

LEX Apteka można bezpłatnie przetestować: www.produkty.lex.pl/apteka