Wycofane zostały następujące serie produktu:

Numer serii: C1272H01, data ważności: 31.03.2014
Numer serii: C1272H16, data ważności: 31.03.2014
Numer serii: C1282H26, data ważności: 31.05.2014
Numer serii: C1282H29, data ważności: 31.05.2014
Numer serii: C1284H14, data ważności: 31.05.2014
Numer serii: C1306H04, data ważności: 31.10.2014
Numer serii: C1306H09, data ważności: 31.10.2014
Numer serii: C1306H13, data ważności: 31.10.2014

Podmiot odpowiedzialny: Genzyme Europe B.V., Holandia.

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu w celach zapobiegawczych podanych serii produktu. Decyzja została podjęta w związku z ryzykiem niespełniania wymagań w badaniach stabilności przed upływem terminu ważności.