Wycofane zostały krople do oczu Tobrosopt, 3 mg, serii:
numer serii: 01YF0612, data ważności: 06.2014
numer serii: 01YF0912, data ważności: 09.2014
numer serii: 01YF1012, data ważności: 10.2014
numer serii: 01YF0213, data ważności: 02.2015
numer serii: 01YF0413, data ważności: 46.2015

Podmiotem odpowiedzialnym są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Polfa przekazała 31 stycznia 2014 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzję własną dotyczącą wycofania z obrotu wymienionych serii produktu leczniczego. Decyzja taka została podjęta w związku z uzyskaniem w trakcie prowadzenia badań stabilności wyników poza specyfikacją produktu leczniczego.

Źródło: Główny Inspektorat Farmaceutyczny