Decyzja GIF dotyczy następujących serii produktu Asmenol:

Numer serii: 20914, data ważności: 09.2017
Numer serii: 30914, data ważności: 09.2017
Numer serii: 40914, data ważności: 09.2017
Numer serii: 10115, data ważności: 01.2018
Numer serii: 30115, data ważności: 01.2018

Podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

2 stycznia  2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu  podanych serii produktu leczniczego Asmenol. Przyczyną decyzji było otrzymanie wyników poza specyfikacją w parametrze czystość chromatograficzna: suma zanieczyszczeń sulfotlenków.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Źródło: www.gif.gov.pl
 

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>