Decyzja dotyczy następujących numer serii produktu:

Numer serii: W2020916, data ważności: 30.09.2018
Numer serii: W2011016, data ważności: 31.10.2018
Numer serii: W2021016, data ważności: 31.10.2018

Podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

4 lipca 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu leczniczego Cipronex.

Przyczyną decyzji było otrzymanie wyników poza specyfikacją w zakresie parametru „Zanieczyszczenia nierozpuszczalne”, uzyskanego w trakcie monitoringu prób archiwalnych.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]