Wycofane zostały następujące serie produktu:

Topotecan medac (Topotecanum) 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

1 fiolka po 2 mln

numer serii: E130890A, data ważności: 05/2016

numer serii: E130890B, data ważności: 05/2016

numer serii: E130890D, data ważności: 05/2016

numer serii: E130890F, data ważności: 05/2016

numer serii: E130890G, data ważności: 05/2016

numer serii: E130890H, data ważności: 05/2016

numer serii: E130890J, data ważności: 05/2016

numer serii: E130461A, data ważności: 06/2016

numer serii: E130461B, data ważności: 06/2016

1 fiolka po 4 mln

numer serii: K120904A, data ważności: 10/2015

numer serii: L120909C, data ważności: 11/2015

Podmiotem odpowiedzialnym jest medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH, Niemcy.

22 września 2015 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Topotecan medac w związku z uzyskanym odchyleniem stwierdzonym podczas rutynowej kontroli czystości mikrobiologicznej linii produkcyjnej procesu sterylnego napełniania fiolek. Informacja ta została potwierdzona w komunikacie Rapid Alert przesłanym do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z organu kompetentnego z Niemiec.

LEX Apteka to jedyny na rynku elektroniczny serwis dla właścicieli i kierowników aptek, który odpowiada na najważniejsze pytania z zakresu prawa farmaceutycznego dotyczącego aptek, prawa pracy w aptekach, marketingu i zarządzania, rynku leków oraz praw i ochrony klientów aptek. Serwis zapewni każdemu farmaceucie codzienny dostęp do czytelnych i jasnych informacji i interpretacji prawa między innymi z zakresu: zasad wydawania recept, dystrybucji leków, sposobów na zwiększenie sprzedaży w aptece, narzędzi marketingowo – reklamowych oraz sprzedażowych jakie można wykorzystywać w aptece. 

Więcej informacji: www.lex.produkty.pl