Decyzja dotyczy produktu Tezeo o następujących numerach serii:

Seria: 2620116, data ważności: 12.2017, opakowanie 28 i 56 tabletek,
Seria: 2630216, data ważności: 01.2018, opakowanie 56 tabletek,
Seria: 2660316, data ważności: 02.2018, opakowanie 28 tabletek
Seria: 2680316, data ważności: 02.2018, opakowanie 28 tabletek

Podmiotem odpowiedzialnym jest Zentiva, ks, Republika Czeska.

9 czerwca 2017 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja podmiotu odpowiedzialnego dotycząca podjęcia decyzji własnej o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu Tezeo.

Decyzja została podjęta w związku ze stwierdzeniem w trakcie badań stabilności wyniku poniżej wymagań specyfikacji w zakresie parametru zawartość Hydrochlorotiazydu.

Źródło: www.gif.gov.pl