Decyzja dotyczy następujących numerów serii: PQ0776, data ważności: 04.2020 oraz PP1440, data ważności: 08.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja o decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanej serii produktu Fayton, w związku z brakiem spełnienia wymagań jakościowych.

 

 [-OFERTA_HTML-]