Decyzja dotyczy następujących serii produktu:
numer serii: H160599E, data ważności: 31.08.2019
numer serii: K160719D, data ważności: 31.10.2019
numer serii: K160759B, data ważności: 31.10.2019

Podmiotem odpowiedzialnym jest medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH, Niemcy.

5 maja 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja w systemie Rapid Alert z organu kompetentnego z Niemiec o wycofaniu z obrotu podanej serii produktu w związku z możliwością wystąpienia cząstek szkła w produkcie.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

 

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]