Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 01AF0517 i dacie ważności: 05.2020.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o.

31 sierpnia 2017 roku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja podmiotu odpowiedzialnego o podjęciu decyzji własnej o wycofaniu z obrotu podanej serii maści Polbiotic.

Przyczyną podjęcia decyzji był wynik postępowania reklamacyjnego, w toku  którego podmiot odpowiedzialny ustalił, że istnieje ryzyko, iż w obrocie znajdują się opakowania zawierające produkt niezgodny z dokumentacją rejestracyjną.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]