Wycofane zostały następujące serie produktu:

numer serii: 02391, data ważności: 02.2017

numer serii: 1508821, data ważności: 06.2017

numer serii: 1508831, data ważności: 06.2017


18 listopada 2015 do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu podanej serii produktu. 


Jej powodem było uzyskanie w programie ciągłego badania stabilności wyniku poza specyfikacją w zakresie parametrów: wygląd roztworu (seria 02391) oraz wygląd roztworu i zawartość chlorku benzalkoniowego (seria 1508821). Podmiot odpowiedzialny podjął wobec serii 1508831 decyzję o wycofaniu z uwagi na fakt, że została ona wytworzona w tej samej kampanii produkcyjnej co seria 1508821.