Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 1N752 i dacie ważności: 10.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Sanofi-Aventis France, Francja.

Decyzja została podjęta w związku z podejrzeniem niespełnienia wymagań jakościowych podanej serii produktu Rovamycine z uwagi na zidentyfikowane zanieczyszczenie tabletki zareklamowanego blistra produktu.

W związku z tym podana seria nie może być przedmiotem obrotu i stosowania do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa stosowania.

Źródło: www.gif.gov.pl