Podmiotem odpowiedzialnym jest PLS Pharma Limited. 

Melfalan jest lekiem stosowanym w chemioterapii, zazwyczaj podawany jest w leczeniu szpiczaka mnogiego, a także czerniaka i raka jajnika.

5 lutego 2016 do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie podejrzenia braku spełniania wymagań jakościowych podanego produktu leczniczego w związku z problemem z rozpuszczalnością podczas rekonstytucji oraz wytrącaniem się żółtego osadu.

Produkt ten został dopuszczony do obrotu na rynek polski na podstawie zgody ministra zdrowia.

GIF informuje, że mając na uwadze powyższe, podjął dezycję, że podana seria produktu nie może być przedmiotem obrotu oraz nie może być stosowana w lecznictwie do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa jej stosowania.