Decyzja dotyczy produktu Pediprofen (ibuprofenum), 20 mg/ml, zawiesina doustna, 1 butelka 100 ml, o numerze serii: J01 oraz dacie ważności: 12.2018.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Sequoia sp. z o.o.

29 kwietnia 2016 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie i stosowaniu dwóch serii produktu Pediprofen do czasu wyjaśnienia, z powodu wystąpienia wyniku poza specyfikacją w zakresie czynności mikrobiologicznej. Jedną z tych serii była seria o numerze podanym powyżej.

Dla tych dwóch serii Główny Inspektor Farmaceutyczny zlecił badanie jakościowe w Narodowym Instytucie Leków.  Z protokołu wynikało, że pierwsza z serii spełnia wymagania jakościowe (nr K01, data ważności: 03.2019), natomiast druga próbka, o numerze podanym powyżej, nie odpowiada wymaganiom specyfikacji wytwórcy. W związku z tym podjęto decyzję o jej wycofaniu z obrotu.