Wycofane zostały następujące serie produktów:

Mig dla dzieci Forte (Ibuprofenum), 4 procent (40  mg/ml), zawiesina doustna:
numer serii 33006, data ważności: 31.07.2016
numer serii 34009, data ważności: 31.10.2016
numer serii 41004, data ważności: 28.02.2017
numer serii 41007, data ważności: 31.03.2017

Mig dla dzieci (Ibuprofenum), 2 procent (20  mg/ml), zawiesina doustna:
numer serii 21004, data ważności: 31.03.2015
numer serii 22008, data ważności: 31.05.2015
numer serii 22010, data ważności: 31.05.2015
numer serii 23012, data ważności: 31.07.2015
numer serii 31001, data ważności: 31.01.2016
numer serii 34009, data ważności: 31.10.2016
numer serii 34010, data ważności: 30.11.2016
numer serii 34011, data ważności: 31.12.2016
numer serii 41002, data ważności: 31.07.2017

Podmiotem odpowiedzialnym jest Berlin-Chemie AG, Niemcy

Decyzja GIF została podjęty po tym, jak do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu w związku z otrzymaną od wytwórcy kontraktowego informacją dotyczącą niezgodnych ze specyfikacją wyników badań mikrobiologicznych dla kilku serii.