Decyzja dotyczy numeru serii 1704094 z datą ważności: 31.03.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Infomed Fluids SRL, Rumunia.

Główny Inspektor Farmaceutyczny odstąpił od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania stron.

Decyzja o wstrzymanie w obrocie produktu Cipro została podjęta w związku z podejrzeniem niespełnienia wymagań jakościowych.

 [-DOKUMENT_HTML-]