Decyzja nr 24/WC/2016 dotyczyła następujących serii produktu:

Numer serii: 16101616, data ważności: 02.2019
Numer serii: 16206116, data ważności: 04.2019
Numer serii: 16206216, data ważności: 04.2019
Numer serii: 16149116, data ważności: 03.2019

Podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o.

Obecnie Główny Inspektor Farmaceutyczny zmienił swoją decyzję poprzez wykreślenie z jej sentencji wyrażenia:

Numer serii: 16149116, data ważności: 03.2019
Numer serii: 16206216, data ważności: 04.2019
 

Główny Inspektor Farmaceutyczny odstąpił od uzasadnienia tej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]