Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał spółce GlaxoSmithKline Consumer Health natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy audiowizualnej produktu leczniczego Cholinex Intense w formie spotu emitowanego w stacjach telewizyjnych oraz za pośrednictwem internetu.

Według Głównego Inspektora Farmaceutycznego reklama narusza art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f., zgodnie z którym reklama nie może wprowadzać w błąd i powinna prezentować produkt leczniczy obiektywnie oraz informować o racjonalnym stosowaniu, oraz art. 56 pkt 2 u.p.f., który zabrania prowadzenia reklamy zawierającej informacje niezgodne z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Tymczasem odbiorca reklamy otrzymuje przekaz, zgodnie z którym lek Cholinex Intense jest wskazany do leczenia ostrego bólu gardła. Tymczasem, zgodnie z zapisem w pkt. 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego - „Wskazania do stosowania” lek stosuje się „objawowo w bólu i zapaleniu gardła”.

Główny Inspektor Farmaceutyczny powołał się między innymi na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 stycznia 2006 r., w którym Sąd stwierdził, że „Jeżeli treść reklamy wykracza poza oficjalnie zarejestrowany zakres wskazań terapeutycznych danego leku i zawiera informacje, które nie odwołują się precyzyjnie do treści zatwierdzonej Charakterystyki Produktu Leczniczego, narusza tym samym art. 56 pkt 2 u.p.f.

Z kolei z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 listopada 2004 roku wynika, że „Dopuszczalna swoboda w sferze kształtowania haseł reklamowych informujących o mechanizmach działania produktów leczniczych nie może wykraczać ani modyfikować informacji o produkcie leczniczym zatwierdzonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w szczególności dotyczących wskazań terapeutycznych do stosowania tego produktu”.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.gif.gov.pl, stan z dnia 9 lipca 2015 r.