Według Głównego Inspektora Farmaceutycznego reklama wizualna tych produktów rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu www.polpharma.tv jest  niezgodna z obowiązującymi przepisami.

Reklama ta wobec braku zabezpieczenia uniemożliwiającego dostęp dla osób nieuprawnionych narusza przepis art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, który zabrania kierowania do publicznej wiadomości reklamy  produktu leczniczego wydawanego wyłącznie na podstawie recepty. 

Recepta nie spełnia także wymogów określonych przepisami par. 12, ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 listopada 2008 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych. W rozporządzeniu tym znajduje się zapis, zgodnie z którym reklama powinna być prowadzona w taki sposób, aby  nie docierała do osób, dla których nie jest przeznaczona. 

W serwisie internetowym, w którym pojawiała się reklama, wersyfikacja uprawnień dotyczących oglądania reklamy polegała na złożeniu przez użytkownika serwisu oświadczenia, sprowadzającego się do kliknięcia przycisku „Tak, jestem lekarzem/farmaceutą”. Serwis ten nie posiada żadnego innego systemu potwierdzającego wiarygodność tego oświadczenia. Według pełnomocnika spółki Polpharma Biuro Handlowe wprowadzanie dodatkowego wymogu w postaci weryfikacji uprawnień za pomocą numeru prawa wykonywania zawodu nie znajduje podstawy prawnej w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Pełnomocnik tłumaczył także, że wówczas także nie byłoby możliwość sprawdzenia, czy oglądająca portal osoba podaje własne dane. Podał także przykłady podobnych praktyk stosowanych na przykład przy reklamach alkoholu (gdzie trzeba złożyć oświadczenie „Tak, jestem pełnoletni”).

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>

Główny Inspektor Farmaceutyczny nie podzielił stanowiska pełnomocnika strony i stwierdził, że zastosowany przez podmiot prowadzący reklamę system weryfikacji użytkowników i zabezpieczenia przed dostępem osób innych niż uprawnione jest niedostateczny.  Nie ma przy tym znaczenia fakt, że przepisy nie precyzują, w jaki sposób ten dostęp ma być zabezpieczony, istotne jest, aby był skuteczny, czego tutaj nie było.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał zaprzestanie reklamy produktów: Dicortineff i Biodacyna ophthalmicum.

Źródło: www.gif.gov.pl