Uniwersytet Medyczny nie m takiego problemu, ale w związku z brakiem chętnych do studiowania wiele gdańskich uczelni planuje zmiany organizacyjne. Na przykład na Politechnice Gdańskiej po raz ostatni rekrutowano na europeistykę i nie ogłoszono naboru na informatykę oraz ekonometrię.

Akademia Morska w Gdyni uruchomiła dodatkowy nabór na kierunek elektronika i telekomunikacja, funkcjonujący na Wydziale Elektrycznym. Uczelnia przygotowała tu 120 miejsc

Na Uniwersytecie Gdańskim są trzy kierunki, które nie znalazły większego zainteresowania w oczach studentów - archeologia (0,69 kandydata na miejsce), filozofia (0,7) oraz Ochrona Środowiska (0,77) Na tych trzech kierunkach czeka jeszcze 450 wolnych miejsc.

Cały rtykuł www.wp.pl